Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor

 

  Publikohet Shpallja për angazhimin e gjithësej 58 personave të papunë nga kategoritë e rrezikuara sociale
top