Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor

 

  VENDIM për zgjedhjen e kandidatit për punëtor në Komunën e Kërçovës
top