SHPALLJE PUBLIKE PËR ZGJIDHJEN E PJESMARRËSVE NË DY PANAIRE RAJONALE NË KILKIS, GREQI DHE STRUMICË

 

Download (PDF, 129KB)

Download (PDF, 149KB)

  THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2017, të caktuara për mbështetjen e shoqatave kulturore
top