TE DHENAT KRYESORE-osnovni podatoci

Shkolla Fillore e fshatit Serbice ka nje histori te vacant ne krahasim me shkollat tjera te rrethit te Kercoves e me gjere.
Objekti I shkolles eshte ndertuar me iniciative te bashkefshatareve  te cilet te etur per arsimim jane angazhuar per ndertim te shkolles se re.
Ky objekt shkollore eshte ndertuar ne vitin 1927 nga fshataret tone qe jane paraqitur vullnetare per te ndertuar kete object qe do t’ju nevojitet per arsimim te rinjve.Ne ate kohe ka dominuar okupimi fashist dhe mesimi ne kete shkolle eshte mbajtur ne gjuhen serbe.
Ne vitet 1928/29 kane qene te regjistruar   25 nxenes  prej te cileve 15 djem dhe 10 vajza  dhe gjithashtu nga keto 8 kane qene shqiptare dhe te tjeret maqedon.
Ne vitin shkollore 1929/30  kane qene te regjistruar gjithesejt   21 nxenes ne klasen e pare prej te cileve 10 djem dhe 11 vajza kurse 12 nxenes ne klasen e dyte prej te cileve 6 djem dhe 6 vajza dhe gjithesejt 12 shqiptare nder te cilet ka pas edhe femra.
Deri ne vitin 1941 numri I nxenesve shqiptare cdo vit vjen duke u rritur qe  do te thote se interesimi per arsimim sa qe vjen me teper shtohej.
Ne vitin 1942/43  shkolla e merr emrin “KASTRIOTI “ ne fshatin  Serbice, perfektura e Dibres , kurse Inspektoriati e Arsimit Tetove.Ne kete shkolle gjate kesaj periudhe jane organizuar  KURSE  te nates per te rritur dhe kane qene te regjistruar gjithesej 124 nxenes .
Ne vitin shkollore 1944/45 shkolla fillore e merr emrin “PITO GULEV”dhe punon si shkolle e perzime  nen Perfekturen e Dibres, Inspektoriati e arsimit Tetove.
Eshte me rendesi te permendet se evidence eshte mbajtur ne gjuhen maqedonase dhe udheheqes ka qene Hisen Hasanoski (Kaleshi).
Kane qene te regjistruar 68 nxenes ne klasen e pare, prej te cileve 19 kane qene femra shqiptare  dhe I ka udhehequr Violeta Kote arsimtare nga Shqiperija.
Ne klasen e dyte kane qene te regjistruar 43 nxenes prej te cileve 13 kane qene femra dhe I ka udhehequr arsimtarja Violeta Kote.
-deri ne  mars te vitit 1991 per te gjitha mbledhjet e mbajtura procesverbalet jane mbajtur ne gjuhen maqedone, kurse prej 28.03.1991 procesverbalet mbahen ne gjuhen shqipe.
Kete institucion arsimore e kane udhehequr drejtoret ku do ti permendim me rradhe prej nga e kaluara deri me sot:
Hisn Kaleshi ,Esat Imeri, Abedin Zenku, Jusuf Ballazhi, Esat Lazami, Osman Hasani, Isa Gizha, Ethem Selimi, Kadri Elezi, Sait Begzati, Feto Mehmedi, Beadin Ballazhi, Ajshe Zenku dhe drejtori aktual i shkolles sone sot,  z. Abedin Ballazhi.
Arsimtaret e kesaj shkolle qe kane punuar prej vitit te pare shkollore pas luftes jane:

Hisen Kaleshi,Nexhat Pustina,Abidin Zenku,Esat  Imeri, Baftir Qazimi,Daut Ballazhi,Vahit Emini, Jusuf Ballazhi, Zejnulla Mehmedi, Isa Gizha, Rasim Adili, Rexhep Halili, Ethem Selimi, Osman Hasani, Shefki Zylbehari, Hamza Halili, Rexhep Ballazhi, Idriz Ahmedi, Ramazan Bajrami, Beqir Selimi, Ramazan Ibishi, Nuredin Ballazhi, Emine Ballazhi, Emine Kadriu, Hisen Bekteshi, Hajrulla Ballazhi, Refik Limani, Hajradin Zenku, Veli Tafallari,etj.

Ne shkollen tone kane dhene kontribut per mbarevajtjen e procesit edukativo-arsimore rreth 170 arsimtare prej te cileve shumica sot jane te ndjere po neve si kolektiv I sotem jemi krenar qe ato permenden si veteran te arsimit.

KOLEKTIVI-KOLEKTIV

OD prej vitit 1941-2011
NR
EMRI
MBIEMRI
profesion
I punsuar
vendi
1 Hisen Hasani drejt-ars. Serbice dha kontribut te madh per arsimi. ne trevat tona
2 Zejnulla Mehmedi mesues Kercove dha kontribut te madh per arsimim.ne trevat tona
3 Ali Muderizi mesues Shqiperi dha kontribut te madh per arsi. ne trevat tona
4 Mahmud Dumani mesues Shqiperi iniciator per rihapjen e shkolles sone
5 Violeta Kote mesues Shqiperi kontriboi ne arsim. e femres shqiptare
6 Andoneta Sherko mesues Shqiperi kontriboi ne arsimimin e femres shqiptare
7 Irfan Urucaj mesues Shqiperi mesues te pare nga shqiperija
8 Ismail Bedhija mesues Shqiperi mesues te pare nga shqiperija
9 Nexhat Pustina mesues Shqiperi mesues te pare nga shqiperija
10 Abidin Zenku prof-drejt Serbice arsimdashes I flakt-kontribut per arsimimin e popullit tone
11 Esat Imeri prof.-drejt Serbice inspektor I arsimit
12 Baftir Qazimi mesues Drogom.
13 Vahit Emini mesues
14 Daut Ballazhi mesues Serbice
15 Jusuf Ballazhi mesu.drej Serbice
16 Esat Lazami mesu.drej Tuhin
17 Osman Hasani mesu.drej N.Selle
18 Rexhep Halili mesues Diber
19 Ethem Selimi prof.-drejt 11.09.66 Serbice
20 Shefki Zylbehari mesues Serbice
21 Kadri Elezi prof.-drejt Serbice
22 Hamza Halili mesues Popojan
23 Rexhep Ballazhi arsim. Serbice
24 Idriz Ahmedi mesues Shitove
25 Ramazan Bajrami mesues Arangjell
26 Beqir Selimi mesues Serbice
27 Ramazan Ibishi mesues Serbice
28 Nuredin Ballazhi mesues Serbice
29 Emine Ballazhi mesuese Serbice mesonin femrat shqiptare shkrim e lexim
30 Emine Kadriu mesuese Serbice mesonin femrat shqiptare shkrim e lexim
31 Hisen Bekteshi mesues Serbice
32 Hajrulla Ballazhi mesues Serbice
33 Sahit Begzati ars.-drejt 01.09.1971 Serbice
34 Bajram Kadriu ars. 01.09.1968 Serbice
35 Feto Mehmedi prof.drej 01.09.1968 Serbice 12 vite kontriboi si drejtor I shkolle sone
36 Hajradin Limani arsim. Serbice
37 Shefki Neziri arsim. Serbice
38 Bexhet Qerimi arkatar Serbice
39 Esat Limani arsim. 01.09.67 Serbice
40 Mehmed Sherbeti arsim. 01.09.1972 Serbice
41 Shaban Maksuti prof 01.09.1976 Tuhin
42 Hajradin Zenku arsim. 01.09.1962 Serbice
43 Veli Tafallari arsim. Zhubrine
44 Rasim Adili arsim. 15.02.1951 Serbice
45 Refik Limani arsim. 01.12.1962 zhubrine
46 Riza Ukalli arsim. 01.09.1971 Serbice
47 Mehmed Mehmedi arsim. 01.09.1977 Arangjell
48 Floresha Zenku arsim. Serbice
49 Milaim Adili arsim. 22.02.1967 Serbice
50 Isa Gizha arsim. 31.07.1974 Serbice
51 Hajrulla Ballazhi arsim. 01.09.1959 Serbice
52 Bajram Kasa sherbetor Serbice
53 Idriz Xheferri sherbetor zhubrine
54 Nexhat Elezi arsim. Kercove
55 Sefedin Elezi prof. Kercove
56 Demir Zenku arsim. Kercove
57 Hajrije Zenku arsim. Kercove
58 Braim Adili arsim. Serbice
59 Riza Ukalli arsim. Serbice
60 Ferat Sulejmani arsim. 01.09.1972 Serbice
61 Sadin Hajra arsim. 01.10.1975 Serbice
62 Arsllan Gizha arsim. 10.09.1971 Serbice
63 Adem Adili arsim. 20.09.1971 Serbice
64 Elez Sherbeti arsim. 20.09.1971 Serbice
65 Bexhet Qerimi arkatar 03.07.1969 Serbice punoi si arketare per tri shkollat e k.osllome,ishte humorist I dalluar
66 Arif Elezi sherbetor 01.02.1957 Serbice
67 Ali Skenderi sherbetor 01.02.1957 Serbice
68 Ali Limani sherbetor 16.09.1975 Serbice
69 Ali Limani arsim. Serbice
70 Isen Osmani sherbetor 13.01.1975 Serbice
71 Idriz Xhaferri sherbetor 25.09.1969 zhubrine
72 Ramiz Emini ars 12.10.1977 Arangjell
73 Nexhat Mehmedi prof 01.09.1980 Serbice
74 Shaziman Adili prof 20.10.1978 Arangjell
75 Islam Adili prof. Arangjell
76 Vera Taleva ars. 15.09.1981 Kercove
77 Ajdin Zeqiri ars. 17.09.1981 Arangjell
78 Abedin Ballazhi prof.-drejt Serbice 27 vjet prof. 8 vite drejtor-aktual
79 Elez Sherbeti mesues Serbice
80 Sulejman Kadriu arsimtare Arangjell
81 Asan Skenderi sherbetor Serbice
82 Verka Taleva arsimtare Kercove
83 Xhevdet Ajdini arsimtare Serbice
84 Gezim Neziri arsimtare Serbice
85 Gani Fetahu arsimtare Kercove
86 Remzi Elezi arsimtare Serbice
87 Ruzhdi Kadriu arsimtare Arangjell
88 Nexhat Ballazhi arsim. Kercove
89 Naser Murati arsim. Kercove
90 Veli Tafallari arsimtare Kercove
91 Zudi Ipcja rojtare Serbice
92 Selim Lika arsim. Tuhin
93 Fadil Jusufi arsim. Kercove
94 Sherife Kasa arsim. zhubrine
95 Ilmi Zendeli ars.zev. Garane
96 Merheme Jagodini arsim. Serbice
97 Afije Osmani arsimtare Kercove
98 Sabije Qerimi arsimtare Kercove
99 Feride Gizha arsimtare Kercove
100 Ruzhdije Ademi arsimtare Kercove
101 Ajshe Zenku ars-drej 17.11.1988 kercove 13 vi. ars.e matemat,4 vi. drejtor,8 vite nd,drejtor.
102 Minire Purellku psikologe Kercove
103 Lutfije Zendeli arsimtare Serbice
104 Nezir Ramadani kuzhinjer N.Selle
105 Qemal Sadiku rojtar Serbice
106 Aqif Sadiku kuzhinjer Serbice
107 Ismail Qerimi sherbetor Serbice
108 Qanije Xhelili prof. Serbice
109 Afmedije Imeri prof. Serbice
110 Isen Osmani sherbetor N.Selle
111 Beadin Ballazhi arsim-drej Serbice 8 vite drejtor,12 vite ars,ne shkollen tone
112 Zoran Nasteski ars. Kercove
113 Zora Cvetanoska arsim. 08.09.89 Kercove
114 Menka Nikodinoska arsim. 01.09.90 Serbice
115 Isa Neziri arsim. 26.09.89 Serbice
116 Sanije Mehmedi arsim. 26.09.90 zhubrine
117 Bexhet Jagodini prof. 01.09.90 Serbice
118 Ramiz Ballazhi arsimtare Serbice
119 Sali Selimi arsimtare zhubrine
120 Adi Qerimi arsimtare Serbice
121 Habibe Qerimi arsimtare Serbice
122 Faik Limani edukator Serbice
123 Jovanka Josifoska arsimtare Kercove
124 Rabije Selimi arsimtare Kercove
125 Zerije Feta arsim. Kercove
126 Nexhbudin Miftari arsim. N.Selle
127 Ramazan Adili arsimtare Serbice
128 Xhelil Xhelili arkatar Serbice
129 Dashmir Limani arsimtar Kercove
130 Kujtim Xhelili prof. Serbice
131 Arzije Xhelili arsimtare Serbice
132 Zudi Xhelili arsimtar Trapcidoll
133 Bukurije Elezi arsimtare Kercove
134 Bajram Ibraimi arsimtar Arangjell
135 Aferdita Imeri arsimtare Kercove
136 Lirije Alimi arsimtare Kercove
137 Advije Bajrami biblioteka Arangjell
138 Fatmire Sulejmani arsimtare Kercove
139 Fatmire Lutfiu arsimtare zhubrine
140 Aqif Sadiku arsimtar Tuhin
141 Behije Zenku arsimtare Serbice
142 Riza Kasa arsimtar Serbice
143 Kumrije Ipcja prof. Serbice
144 Huma Ballazhi pedagoge Serbice
145 Lulzime Xhelili Arhiviste Serbice
146 Vullnet Adili prof. Arangjell
147 Burim Baftiri prof. Serbice
148 Dritan Bekteshi prof. Serbice
149 Arsllan Kadriu prof. Arangjell
150 Fekrije Nuredini prof. Kercove
151 Zilfije Seferi prof. Kercove
152 Faton Zenku ekonom Kercove
153 Shukri Bajrami sherbetor Arangjell
154 Nazuqe Lutfiu sherbetor zhubrine
155 Gorica Ilievska prof. Kercove
156 Azem Lutfijovski arsimtar Kercove
157 Gezime Imeri sherbetor Kercove
158 Emine Selimi prof. Kercove
159 Tahire Xhelili prof. Serbice
160 Arijan Limani prof. Kercove
161 Fatmire Zenku arsimtare Kercove
162 Shkelqime Selimi prof. Serbice
163 Enver Ziberi prof Arangjell
164 Besnik Sadiku prof. Mahmude
165 Adelina Xhambazi prof. Kercove
166 Shpresa Mahmudi prof. Kercove
167 Teuta Ipcja prof. Serbice
168 Shpetim Alimi prof. Tuhin
169 Miranda Hajra prof. Kercove

Biografia e Drejtorit

UntitledTe dhena personale:

Emri: Abedin
Mbiemri: Ballazhi
Tituli: prof.i gjuhes shqipe
Adresa: f.Serbice,komuna e Kercoves,6250

Datlindja: 26.07.1956
Vendi: f.Serbice-s.Srbica
Shtetas: R.Maqedonise-R.Makedonija
Gjendja civile:    i marrtuar,dy femije-`enet,dve deca

Shkollimi:

1971/72    Shkollen fillore ne f.Serbice
1975/76    Shkollen e mesme „M.Mileski“-Kercove
1983    Fakultetin filologjik „Shen Kirili dhe Metodi“-Shkup-Fil.fak.Skopje

Ushtrimi profesional-profesionalna dejnost

1976/79    Kam punu si apsolvent i gjuhes shqipe,pra arsimtar ne SHF“Jordan-Konstantinov Xhinot“ f. Kolican-Draceve-Shkup
1979/80 Kam punu si apsolvent i gjuhes shqipe,pra arsimtar ne SHF “Bajram Shabani“ f. Bukoviq-Shkup
1980-1984    Kam punu prof.i gjuhes shqipe ne SHF“Marshal Tito“-tash“Milto Gurra“f.Strellce
1984-2003    Prof.i gjuhes shqipe ne SHF“Liria“-tash“Gj.K.Skenderbeu“ f.Serbice
2003-2015    Kam ushtru detyren drejtor i SHF“Gj.K.Skenderbeu“f.Serbice

Kualifikimet

1992-2000    Pas pavaresise se R.Maqedonise u formua SHASHGJSH filloi me organizimin e garave komunale e republikane ne gjuhe dhe letersi shqipe,ku ata shkolla qe merrnuin vendin e pare ne gara komunale,tre nxenes kualifikoheshin ne gara republikane. Garat komunale  realizoheshin ne komunen e  Kercoves,pra komune unike pa ndarje sic eshte tani pese komuna.

S Q A R I M:
Nga viti 1992-2000 u realizuan gara komunale dhe ate republikane,ku deri ne vitin 2000 kam marre pjese ne gara komunale e republikane,pra jam kualifikuar ne gara republikane.

Viti i suksesit ne gara republikane qene vitet:

1994/95    Mora pjese ne gara republikane ne Kumanove  me nxenesen Fatlume Adili,ku mora vendin e dyte ne nivel republikan.
1997/98    Mora pjese ne gara republikane me tre nxenes,pra e vetmja shkolle qe e perfaqesonte komunen e Kercoves,ku mora pjese me nxenesit:Lindita Bekteshi,Emine Adili dhe Arlind Adili. Ne keto gara mora vendin e pare ne gara republikane me dy nxenese:Lindita Bekteshi dhe Emine Adili,ndersa Arlind Adili mori vendin e katert
2003    Drejtor
2005:    Vertetim per mbarimin e trajnimit dhe kompletimin e portfolios per drejtor shkolle dhe ate nga dt. 25 prill-24 nentor 2005
2005:    Certifikate per mbarimin me sukses te trajnimit ne kornizat per programin e provimit per drejtor me dt. 24.11.2005
2005:    Vertetim per provimin e dhene drejtor shkolle  dt. 11.12.2005
2008:    Certifikate per trajnimin e sukseshem per cilesi,ligjshmeri,financim ne shkolle
2010:    Certifikate ne programen Shkathtesit e komunikimit dhe puna ekipore,dt.28.VI.2010
2011:    Certifikate per perdorim te sukseshem te aktiviteteve per zhvillimprofesional dhe per perkrahje te mesuesve si rezultat te njohurive te fituara ne trajnimet e organizuara nga USAID Projekti per arsim fillor dt. 07.03.2011
2015: Jam dekoruar me Certifikat per flamur te gjelbert,per EKO-shkolle

 

 

1 2 3 4

 

 

top