Historiku i shkollës fillore

“Naim Frashëri” – f.Jagoll

SH.F. ,,NAIM FRASHËRI” është e locuar në mes tri fshatërave: Jagoll, Popojan dhe Jagoll Dolenc.
Në kuadër të kësaj shkolle bënjë pjesë edhe shkolla periferike nëntëvjeçare në fsh.Tuhin, dhe tre shkolla pesëvjeçare: Kaleshe, Berikovë  dhe Prapadisht  me paralele të kombinuara prej kl.I-V.
Në shkollën fillore qëndrore të fsh. Jagoll D. prej kl. VI-IX gravitojnë  edhe nxënës nga fsh.Jagoll, Berikovë, Popojan, dhe Prapadisht të cilët udhëtojnë më shumë se 2 km kurse ne shkollen periferike ne f.Tuhin edhe ato te F.Kaleshe.
Regjioni në të cilin graviton shkolla e jonë është kodrinoro-malor dhe ju takon vendeve me kushte të vështira pune

Image

Biografia e drejtorit

Ismet Sefer Selimi

Ismet  Sefer Selimi,i lindur mё 25.06.1969 në f.Jagoll- Kёrçovё. Shkollёn fillore të  kryer nё SHFQ,, Naim Frashëri’’ nё f.Jagoll D.- Kёrçovё, ndërsa shkollën e mesme në SHM,, Mirko Mileski’’nё Kёrçovё (1988).
Nё vitin 1999/2000. Regjistrohem në Fakulltetin e SHkencave Humane dhe Arteve, pranë USHT-së Tetovë dhe më vitin 2003 diplomova duke arritur titullin profesional  Profesor I Historisë.
Nga viti 2002/2003 punoi si mësimdhënës I lëndës së Historisë nё SHFQ,,Naim Frashëri,, f.Jagoll D.-Kërçovë, ku edhe sot punoi, nga 23.01.2014 si U.D. Drejtor.
Nga korriku 2014 jam i zgjedhur Drejtor në këtë shkollë.

Image

 

top