Нашата работа

645+ km

Асфалтирани патишта

117+

Реализирани проекти

32%

Проектот на 11 Септември

50+

Проекти за спорт и култура


Одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај

Одделение за енергетска ефикасност

top