Нашата работа

445+ km

Асфалтирани патишта

100+

Реализирани проекти

100%

Проектот на Булеварот и на Калето

50+

Проекти за спорт и култура


Одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај

Одделение за енергетска ефикасност

top