Dituria është forcë, dituria është fuqi!

Drejtimi me punlën e përditëshme të Seksionit të arsimit, kulturës dhe sportit,
koordinimi i aktiviteteve dhe sigurimi i zbatimit të rregullave ligjore.

Image

Shkollat e Komunës së Kërçovës

SHMK Drita

SHMK Mirko Mileski

Foshnjorja Olga Miceska

SHFK Faik Konica

SHFK Sande Shterioski

SHFK Dr. Vlladimit Polezhinoski

SHFK Kuzman Josifoski Pitu

top