Mbjellja e drunjëve

Mbjellja e drunjëve

Në kuadër të aktiviteteve për realizimin e e aksionit “ Dita e drurit – mbjelle ardhmërinë tënde “, në më tepër lokalitete të Komunës së Kërçovës u mbollën fidane. Në aksionin e djeshëm ishte prezent Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Bashkim Ameti i shoqëruar nga Kryetari i Komunës së Kërçovës të cilët në oborrin e shkollës “ Drita “ dhe përreth bulevardit mbollën drunj të ndryshëm.

Album ID was empty

top