Kонтактирајте со нас

Ние се наоѓаме на улица Борис Кирич број 1, Кичево 6250 Исто така и преку телефонскиот број 045-223-001 Или на емаил: support@kercova.gov.mk или наполнетеја долу наведената форма.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

top