Konsultim publik për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për PDUL

Download (PDF, 462KB)

Download (PDF, 1.68MB)

  Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik
top