Konsultim publik për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për PDUL

Download (PDF, 462KB)

Download (PDF, 1.68MB)

  SHPALLJE PUBLIKE Për të gjithë Personat juridikë që kanë seli të Firmës ose Përfaqësisë në territorin e Komunës së Kërçovës
top