Konsultim publik për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për PDUL

Download (PDF, 462KB)

Download (PDF, 1.68MB)

  Shpallje Publike Programi për kulturë 2015
top