Konsultim publik për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për PDUL

Download (PDF, 462KB)

Download (PDF, 1.68MB)

  THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2017, të caktuara për mbështetjen e shoqatave kulturore
top