КОНКУРС За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2017/18
  ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на културните здруженија
  ЈАВЕН ПОВИК - За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

 

1
99
3
20 
6
8

top